top of page
מה הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם

המדריך להגשת בקשה חכמה

הגשת בקשה למשכנתא באילת

תהליך לקיחת המשכנתא בבנק מתחיל בשלב הנקרא הגשת בקשה לאישור עקרוני, בשלב זה הבנק יבדוק את ההתנהלות חיים שלכם בעזרת בדיקת ההכנסות, התחייבויות והאופן בו אתם מנהלים את החשבון שלכם כל זאת בכדי לבחון מה גובה המשכנתא שניתן לתת לכם, לחשב באיזה החזר תוכלו לעמוד ולבנות הרכב משכנתא. בהמשך אציג את המסמכים הנדרשים להביא אתכם בעת הגשת בקשה ואפרט על נושאים הבאים: הכנסות, חריגות בחשבון, ניהול חשבון והרכב משכנתא כדי שתוכלו לשפר את הסיכוי שלכם לקבל אישור ולצעוד בדרך הבטוחה לקראת המשכנתא.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה

צילום ת.ז עם ספח פתוח, תנועות חשבון בנק 3 חודשים אחורה מכל חשבונות הבנק הקיימים, יתרות להלוואות, לשכירים תלושי שכר 3 חודשים/עצמאי שומת מס אחרונה ואישור רואה חשבון ובמידה והיה לכם משכנתא בתקופה האחרונה יש להביא דוח תשלומי משכנתא בשנתיים האחרונות.

הכנסות

הבנק מכיר בהכנסה של שכירים רק כאשר התלוש תואם בדיוק להפקדה בחשבון, אם אתם מקבלים מזומן או צ'ק תדאגו להפקיד את הכסף גם אם אתם מתכוונים למשוך את כל הסכום בעוד 5 דקות. במקרה של עצמאיים, ההכנסה נקבעת על פי השוואת ממוצע ההכנסות בשומת המס האחרונה אישור רואה חשבון עדכני ליום ההגשה, במידה וממוצע ההכנסות שונה בין התקופות, הבנק דרוש הסבר הגיוני מרואה החשבון.

חריגות בחשבון    

שימו לב שלא חזרו להם הוראת קבע כלשהי בחשבון, אי כיבוד תשלום מונע מהבנקאי להגיש בקשה. במידה ויש חזרה כלשהי, המתינו כ- 3 חודשים מהפעם האחרונה כך שבדפים שתגישו לבנק לא יראו את זה וכמובן תדאגו שמקרה זה לא יחזור שנית.

נהלו חשבון במסגרת

תנועות חשבון הבנק שלכם מעידות על אורך החיים שלכם והיכולת לעמוד בתקציב, השתדלו לא להיות במינוס שקרוב למסגרת בחשבון שלכם. הבנק מעריך כי התשלום החודשי בגין המשכנתא והעלויות מסביב (ביטוחים,מים, חשמל, ארנונה) גבוהות מהוצאות הדיור שלכם היום. הבנק בוחן שגידול ההוצאות לא יגרום לחריגה.

הרכב משכנתא

בניית הרכב (תמהיל) משכנתא הוא אחד הדברים החשובים ביותר בתהליך, ניתן לשנות הרכב בכל שלב עד ביצוע המשכנתא אך כשהבנקאי יראה שיש לכם ידע והבנה בתהליך, הוא יתרשם וזה יעזור לכם לקבל אישור. חשוב לדעת הרכב משכנתא נכון וחכם מבוסס על נתונים שלכם כמו יכולת התשלום שלכם, סוגי ריביות מתאימים והסטטוס שלכם. ביסוס הרכב המשכנתא על פי המלצות חברים אינה מומלצת מאחר וכל משפחה יש לה צרכים שונים.

לקבלת מידע נוסף בנושא הקליקו כאן והיכנסו למדריך לבניית הרכב משכנתא.

bottom of page